Niech zawarte tu treści staną się początkiem Czegoś Nowego ? Twej świadomej podróży po niezwykłych ścieżkach Życia…

Możesz tu zajrzeć, gdy…

… stracisz siłę i wiarę i ogłosisz Wszechświatu ?To nie działa! Mam dość!?

… zanim wydasz opinię o książkach Jerry’ego i Esther jako o kolejnych amerykańskich poradnikach z serii ?poznaj siebie w 3 dni?

… będziesz miał/miała ochotę zacząć lub zakończyć dzień w piękny, radosny sposób

… szukasz pomysłów, by zainspirować bliskich … i tzw. obcych (a czemu nie? 🙂 )

… poza tym ? Ty sam najlepiej będziesz wiedział dlaczego warto tu zajrzeć 🙂

Pamiętaj o tym kim jesteś ? ze świata Nie-Fizycznego do Twojego świata:

?Jesteśmy tu po to, by przypomnieć ci o potędze twojej natury, by wspierać cię na drodze powrotu do stanu poczucia pewności i radości; do stanu, w którym widzisz-cud-osoby-którą-jesteś.
Ponieważ wiemy, kim jesteś, łatwo nam przychodzi przypomnienie ci o tych faktach, o tym, kim jesteś.
Ponieważ jesteśmy tym ?ródłem, z którego pochodzisz, możemy łatwo ci przypomnieć, skąd przyszedłeś.
Ponieważ wiemy, czego pragniesz, możemy łatwo poprowadzić cię drogą spełnienia tych pragnień.?

Istniejesz…, Jesteś…, po prostu Jesteś…

?Jesteś odwieczną świadomością, która przez pewien czas przebywa w tym pięknym ciele fizycznym, by z radością skupiać się na tworzeniu. Istota fizyczna, którą określasz mianem samego siebie, kieruje się Myślą. Natomiast ?wiadomość, która jest twoim prawdziwym ?ródłem, przepływa przez ciebie. Kiedy szeroko otwierasz się i naprawdę pozwalasz, by ?ródło wyrażało się poprzez ciebie, doznajesz niewyrażalnego uniesienia.?

?Twój rozwój, ruch do przodu jest czymś nieuchronnym. On musi zaistnieć. Nie możesz się temu przeciwstawić. Nie jesteś jednak na tej ziemi, by jedynie poruszać się do przodu. Jesteś tutaj, by przeżywać niezmierzoną radość.
Dlatego tu jesteś.?

Niemożliwe staje się możliwe, czyli krótko o prawie przyciągania

?Każda myśl, każda idea, każda Istota, każda rzecz jest wibracją. Kiedy więc skupiasz na czymś swoją uwagę, nawet przez krótki czas, wibracje twojej Istoty zaczynają odzwierciedlać wibracje tego, czemu dajesz uwagę. Im bardziej o tym myślisz, tym bardziej tym wibrujesz, tym bardziej to przyciągasz. Ten proces przyciągania trwa do momentu, aż stworzysz odmienną wibrację. Kiedy stworzysz odmienną wibrację, będą do ciebie przyciągane rzeczy, które są zgodne z tą wibracją.?

A teraz przypomnij sobie, jakie myśli ostatnio przepłynęły przez Twój umysł? Spokojnie, nikt nie słyszy ? jesteś jedynie Sam ze Sobą…

?W swojej życiowej praktyce dajesz uwagę określonym przedmiotom. Prawo Przyciągania dostarcza okoliczności, warunków, doświadczeń, ludzi i wszelkiego rodzaju rzeczy, które pozostają w zgodzie z twoją nawykową, dominującą wibracją. W twoim życiu manifestują się zjawiska, odpowiadające myślom, które w tobie istniały. W ten sposób rozwijasz coraz silniejsze wibracyjne nawyki i skłonności. Twoja drobna i nieistotna myśl przekształciła się w potężne przekonanie. Twoje potężne przekonania zawsze będą wyrażać się w twoim doświadczeniu.?

?To, czemu poświęcasz uwagę, może stać się ?prawdą?. Prawo Przyciągania mówi, że tak musi się stać. Twoje życie, podobnie jak życie każdej innej osoby, jest odbiciem dominujących myśli. Nie ma w tym względzie żadnych wyjątków.?

Twój dar dla innych, Twój dar dla świata

?Największym darem, jaki możesz dać innym, jest twoje własne szczęście. Kiedy bowiem znajdujesz się w stanie czystej radości, szczęścia wdzięczności, jesteś w pełni połączony ze Strumieniem czystej i pozytywnej Energii, która płynie ze ?ródła. Jeśli znajdujesz się w stanie połączenia ze ?ródłem, wtedy każda osoba czy przedmiot, któremu poświęcisz swoją uwagę, korzysta z tego.?

Słów kilka o ?ródle ? tym Nie-Fizycznym

?Jesteś fizycznym przedłużeniem ?ródła Energii. Odwieczny Strumień Energii płynie ku tobie i poprzez ciebie. Tym właśnie jesteś. Ten strumień płynął, zanim fizyczna Istota, którą znasz jako samego siebie, narodziła się. Ten Strumień będzie płynął dalej po tym, jak fizyczna Istota, którą znasz jako samego siebie, doświadczy tego, co nazywacie ‚śmiercią’.?

Całkowite zestrojenie ze Żródłem Energii oznacza, że wiesz o następujących prawdach:


Jesteś wolny
Dysponujesz ogromną mocą
Jesteś dobry
Jesteś miłością
Jesteś wartościowy
Masz określony cel
Wszystko jest w porządku

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, pragnąć, wyobrazić lub chociażby pomyśleć, to możesz być pewnym, że Wszechświat w swych nieograniczonych zasobach, jest w stanie to dla ciebie dostarczyć.

Dlatego pamiętaj:

?Bez względu na to, czy możesz coś zrobić, czy tylko marzysz o tym ? zacznij. W śmiałości jest geniusz, potęga i magia.? Goethe

Tłumaczenie filmiku:

DZI? jest początkiem mojego nowego życia
DZI? zaczynam wszystko od nowa
Przychodzą do mnie wszystkie dobre rzeczy
Jestem wdzięczny/wdzięczna za to, że żyję
Widzę Piękno wokół siebie
Żyję z pasją oraz celem
Każdego dnia mam czas na zabawę i śmiech
Jestem rozbudzony/rozbudzona, pełen/pełna energii, pełen/pełna życia
Jestem sobą
Jestem prawdziwym cudem w ludzkiej formie
Jestem przejawem doskonałości życia
Jestem wdzięczny/wdzięczna, że jestem…

Koncentruję się w życiu na wszystkich wspaniałych rzeczach
Jestem za nie wdzięczny/wdzięczna
Jestem w harmonii ze wszystkim
Czuję miłość, radość, obfitość