Channeling jest słowem używanym na określenie zjawiska dotąd ?niezbadanego? i nie do końca zrozumiałego przez świat współczesny (zwłaszcza Zachodni). Najogólniej mówiąc jest to przekaz od istot niefizycznych. Osoba odbierająca przekaz ?słyszy? myśli niefizycznej istoty bądź też ?użycza? swych strun głosowych owej istocie/owym istototm, jak to ma miejsce np. u jednego z najsłynniejszych medium channelingowych, Barbary Marciniak, która podczas takiego pierwszego kontaktu, zaczęła mówić męskim głosem.

Jak to wygląda u Esther?

Esther odbiera wysyłane w jej kierunku wibracje, czyli myśli płynące od grupy istot, określających siebie imieniem Abraham. Następnie ?przekłada? je na komunikat słowny. Tłumaczenie następuje poprzez filtr doświadczeń i wiedzy Esther.


success_for_goal_setting_achievement

success_for_goal_setting_achievement?Esther i Jerry nigdy nie używali określenia channeling?zwraca uwagę Abraham. ?To słowo jest używane, gdy odnosi się do ich doświadczeń, lecz oni nigdy go nie stosowali.?

?Nazwij to inspiracją, oto czym jest to zjawisko. Nie nazywasz osoby grającej w koszykówkę medium ? choć nią jest. Jest przedłużeniem ?ródła Energii. Nie nazywasz chirurga medium ? choć nim jest. Nie nazywasz muzyka, wspaniałego mistrza – muzyka, nie nazywasz go medium, choć nim w istocie jest. ?