Esther Hicks w filmie Sekret

Esther Hicks w filmie Sekret

Od 1985 roku Jerry i Esther wydali ok 600 publikacji (broszur, kaset, kaset video, płyt CD oraz DVD), w tym 10 książek:

‚A New Beginning I’
‚A New Beginning II’
‚Ask and it is given’ (‚Proś a będzie ci dane’ wyd. 2008 rok)
‚The Law of Attraction: The Basics of the Teachings of Abraham’
‚The Amazing Power of Deliberate Intent’
‚The Astonishing Power of Emotions’
‚Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness’
oraz serię 3 książek dla dzieci zatytułowaną ?Sara?

Wydane w Polsce:
Proś a będzie ci dane
Prawo przyciągania
Potęga świadomej intencji
Potęga Twoich emocji

Sprawdź 4 Książki Esthera i Jerry’ego Hicks w promocyjnej cenie.